PUNKT PRZEDSZKOLNY (podręczniki odpłatne)

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

1.

Wychowanie przedszkolne

„Odkrywam  siebie

 W. Żaba - Żabińska

MAC  Edukacja

 

 

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY (podręczniki odpłatne)

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

1.

Wychowanie przedszkolne

„Mały  Elementarz”

 

 

 

W. Żaba - Żabińska

MAC  Edukacja

2.

J. angielski

„Hello  Starter” – j. angielski dla przedszkolaków

M. Appel

J. Zarańska

Wydawnictwo Szkolne PWN 


 

KLASA I    –     DOTOWANE     PODRĘCZNIKI  I  DOTOWANE  MATERIAŁY  ĆWICZENIOWE    

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo:

Nr ewidenc. w wykazie MEN

1.

Edukacja wczesnoszkolna

 

„Oto ja”

Podręcznik polonistyczno- społeczny

cz. I, cz. II

Podręcznik matematyczno- przyrodniczy

Cz. I, cz. II

 

i  zeszyty  ćwiczeń

K. Mucha,

A. Stalmach –Tkacz,

J. Wosianek

Grupa MAC S.A.

803 / 1  / 2017

2.

J. angielski

 

 

New Bingo 1 Plus  Reforma  2017. Podręcznik  do j. angielskiego  do klasy I  szkoły  podstawowej

 

i  zeszyty  ćwiczeń

 

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne  PWN

784 / 1 / 2017

 

3.

 

religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa- podręcznik  płatny

ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Księgarnia św. Wojciecha

AZ-11- 01 /10-PO-1/11

                

 

KLASA  II   – ZESTAW    „NASZA  SZKOŁA” – DARMOWE PODRĘCZNIKI I DOTOWANE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE    

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł  podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo        

Nr ewidenc. w wykazie MEN

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

/ polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i społeczna/

 

 

(8  uczniów)

 

„Nasza szkoła”

 

I  zeszyty  ćwiczeń  „Ćwiczenia z pomysłem”

 

 

 

 

Praca  zbiorowa

 

 

J. Filipowicz

K. Hamak

 

B. Kozyra

MEN

 

 

WSiP

 

 

WSiP

338/1/2011/2015

 

 

2.

J. angielski

New Bingo! 2 A, B   Plus. Podręcznik  do j. angielskiego  do klasy II szkoły  podstawowej

 

oraz zeszyty  ćwiczeń

 

 

A. Wieczorek

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

734 / 2 / 2015

4.

Religia

Kochamy Pana Jezusa

- podręcznik  płatny

 

ks. J. Szpet

D. Jackowiak

 

Księgarnia św. Wojciecha

AZ-12-01/ 10-PO-1 / 12

 

 

KLASA  III    ZESTAW       „NASZA  SZKOŁA” – DARMOWE      PODRĘCZNIKI  I  DOTOWANE    MATERIAŁY  ĆWICZENIOWE    

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł  podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo  

   

Nr ewidenc. w wykazie MEN

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja  wczesnoszkolna

 

 

 

 

Nasza  szkoła

 

 

 

 

I  zeszyty  ćwiczeń  „Ćwiczenia z pomysłem”

 

 

 

 

Praca zbiorowa

 

 

 

 

 

J. Filipowicz

K. Hamak

 

B. Kozyra

MEN

 

 

 

 

WSiP

 

 

WSiP

338/1/2011/2015

 

 

 

2.

J. angielski

New Bingo 3A, B   Plus

 

oraz zeszyty  ćwiczeń

 

 

A. Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

734 / 3 / 2016

3.

Religia

Przyjmujemy Pana  Jezusa

 

 

 

ks. J. Szpet

D. Jackowiak

 

Księgarnia św. Wojciecha

AZ-12-01/ 10-PO-1 / 12

 

 

KLASA  IV     -     DOTOWANE       PODRĘCZNIKI  I   MATERIAŁY  ĆWICZENIOWE    

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł  podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo

     

Nr ewidenc. w wykazie MEN

 

1.

J. polski

Jutro pójdę  w  świat.  Podręcznik do j. polskiego w klasie IV szkoły  podstawowej

zeszyt  ćwiczeń

 

H. Dobrowolska;

U. Dobrowolska

  

WSiP 

868 / 1 / 2017

2.

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii  w  klasie IV szkoły  podstawowej

 zeszyt  ćwiczeń

G. Wojciechowski

Nowa  Era

443/3/2014/2015

3.

Matematyka

Matematyka . Podręcznik do klasy  IV szkoły  podstawowej

zeszyt  ćwiczeń

B. Dubiecka – Kruk

P. Piskorski

  WSiP 

 

 

832 / 1 / 2017

 

 

4.

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do  przyrody w  klasie IV szkoły  podstawowej

Zeszyt  ćwiczeń

 

F. Szlajfer;  M. Marko- Worłowska, J. Stawarz

 

Nowa Era 

863 / 2017

5.

J. angielski

Brainy. Podręcznik  do j. angielskiego w klasie IV szkoły  podstawowej

Zeszyt  ćwiczeń

 

Nick Beare

Macmillan  Polska sp z o.o.

831 / 1 /’ 2017

6.

Muzyka

Klucz do muzyki  4. Podręcznik  do muzyki dla klasy IV   szkoły  podstawowej

U. Smoczyńska;

K. Jakóbczak- Drążek,

A. Sołtysik

 

WSiP

 

858 / 1 2017

7.

Plastyka

Plastyka 4. Podręcznik do plastyko w klasie IV  szkoły  podstawowej

S. Stopczyk,

B. Neubart

 

WSiP

779 / 1 / 2017

8.

Technika

 

 

 

Jak to działa? Podręczniki  do techniki dla klasy IV szkoły  podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

Nowa Era

295 / 1 / 2017

9.

Informatyka

Informatyka. Podręcznik do informatyki do klasy  IV szkoły  podstawowej

 

W. Jochemczyk

WSiP

807 / 1 / 2017

10.

 

 

 

Religia

Jestem chrześcijaninem

- podręcznik  płatny

 

J. Szpet; D. Jackowiak

Księgarnia

Św. Wojciecha

 

AZ-21-01/10-PO-1/11

 

 

KLASA  VI -     DOTOWANE       PODRĘCZNIKI  I   MATERIAŁY  ĆWICZENIOWE    

 

L.p.

Przedmiot:

Tytuł  podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo         

Nr ewidenc. w wykazie MEN

 

1.

J. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik do j. polskiego do klasy VI szkoły  podstawowej                  

 zeszyty  ćwiczeń

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

   WSiP 

417 / 3 / 2014

2.

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do  historii w klasie VI  szkoły  podstawowej

zeszyt  ćwiczeń                                                                   

             

G. Wojciechowski

Nowa  Era

443 / 3 / 2014

3.

Matematyka

Matematyka z pomysłem. Podręcznik do matematyki  w klasie VI szkoły  podstawowej

zeszyty   ćwiczeń

 

B. Dubiecka – Kruk

P. Piskorski

  WSiP

687 / 4 / 2016

4.

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody w klasie VI szkoły  podstawowej

zeszyty  ćwiczeń

 

J. Stawasz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

Nowa Era

399 / 3 / 2014

5.

J. angielski

Steps Forwards 3. Podręcznik do j. angielskiego w klasie VI 

szkoły  podstawowej

zeszyty  ćwiczeń

 

S. Wheeldom

T. Faala

 

 

Oxford

741 / 3 / 2015

6.

Muzyka

Klucz do muzyki – 6. Podręcznik do plastyki w klasie VI szkoły  podstawowej

 

K. Jakóbczak,

U. Smoczyńska,

 

WSiP 

406 / 3 / 2014

7.

Informatyka

Lekcje z komputerem. Podręcznik do informatyki  w klasie VI szkoły  podstawowej

W. Jochemczyk

Grupa Wydawnicza Helion

 

( zamówione w WSiP ?)

296 / 3 / 2011

8.  

Plastyka

 

 

Do dzieła. Podręcznik do plastyki w klasie VI szkoły  podstawowej

 

J. Lukas, K. Onak

Nowa Era

326 / 2011

9.

Religia

Wierzę w Kościół

 

J. Szpet,

D. Jackowiak

Księgarnia

Św. Wojciecha

 

AZ – 23 – 01/10-PO-2/13

 

 

KLASA  VII  - DOTOWANE       PODRĘCZNIKI  I   MATERIAŁY  ĆWICZENIOWE    

L.p.

Przedmiot:

Tytuł  podręcznika:

Autor:

Wydawnictwo         

Nr ewidenc. w wykazie MEN

 

1.

J. polski

Świat  w  słowach  i  obrazach. Podręcznik  do j. polskiego w  klasie VII szkoły  podstawowej

Gramatyka i stylistyka. 

Zeszyt ćwiczeń do  j. polski  w  klasie VII

 

W. Bobiński

 

 

Z. Czarniecka - Rodzik

 

WSiP

 

 

WSiP

868 / 4 / 2017

 

 

865 / 6 / 2017

2.

Historia

Wczoraj i dziś.  Podręcznik do historii dla klasy  siódmej   szkoły podstawowej zeszyt  ćwiczeń 

 

J Kuczkow

S. Łaszkiewicz

S. Roszak

 

Nowa Era

 

877 / 4 / 2017

3.

Matematyka

 

Matematyka. Podręcznik  szkoła  podstawowa klasa VII szkoły  podstawowej  zeszyt  ćwiczeń

A.Makowski

T. Masłowski

 

WSiP

832 / 4 / 2017

4.

Geografia

 

Planeta Nowa. Podręcznik  do geografii  w  klasie  VII szkoły  podstawowej zeszyt  ćwiczeń

 

R. Malarz

M. Szubert

 

Nowa Era

906/3/2017

5.

Chemia

 

Ciekawa  chemia. Podręcznik do chemii  w  klasie VII szkoły  podstawowej

 

H. Gulińska

J. Smolińska

WSiP

820 / 1 / 2017

6.

Fizyka

 

Świat   fizyki. Podręcznik  do  fizyki w klasie VII szkoły  podstawowej

 

B. Sagnowska

M. Rozenbajgier

WSiP

821 / 1 / 2017

7.

J. angielski

 

All  clear. Podręcznik  do j. angielskiego w klasie VII  szkoły  podstawowej zeszyty  ćwiczeń

 

P. Howarth

P. Reilly

Macmillan Polska sp. Z o.o.

848 / 1 / 2017

8.

Informatyka

 

Informatyka. Podręcznik  do informatyki  w  klasie  VII  szkoły  podstawowej

 

W. Jochemczyk

WSiP

807 / 4 / 2017

9.

J. niemiecki

 

Aktion deutsch. Podręcznik do  j. niemieckiego  w klasie VII    zeszyt  ćwiczeń 

 

P. Gębal

L. Biedroń

WSiP

799  / 1 / 2017

10.

Muzyka

 

Klucz  do  muzyki. Podręcznik do muzyki w klasie VII szkoły  podstawowej

K. Jakóbczak,

U. Smoczyńska

 

WSiP

858 / 4 / 2017

11.

Plastyka

 

Plastyka. Podręcznik do plastyki w klasie VII szkoły  podstawowej

S. Stopczyk

B. Neubart

                               

WSiP

779/1/2017

12.

Biologia

 

Puls  życia. Podręcznik  do  biologii  dla  klasy  VII  szkoły  podstawowej

 

M. Jefimow

Nowa Era

844 / 4 2017

13.

Religia