1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia - j.polski

22 kwietnia - matematyka

23 kwietnia - j.obcy

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

7.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

W roku szkolnym 2019/20 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

1. 31.10.2019 r. - czwartek

2. 02.01.2020 r. - czwartek

3. 03.01.2020 r. - piątek

4. 21.04.2020 r. - wtorek

5. 22.04.2020 r. - środa

6. 23.04.2020 r. - czwartek

7. 12.06.2020 r. - piątek

8. 01.06.2020 r. - poniedziałek (Festyn Rodzinny)

W te dni w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.