Dzień

Godziny

Zajęcia

 

Nauczyciel

 

PONIEDZIAŁEK

10.50 - 11.45

Gimnastyka korekcyjna I-III

- OP

- I-III

- PP

 

p. B. Jabłońska

 

ŚRODA

11.50 - 12.35

CZWARTEK

9.50 - 10.35

ŚRODA

14.30 - 15.15

Zajęcia socjoterapeutyczne

p. K. Kominiarczyk

 

WTOREK

PIĄTEK

13.35 - 14.20

Zajęcia

korekcyjno - kompensacyjne

WTOREK

PIĄTEK

14.30 - 15.30

Zajęcia rewalidacyjne

WTOREK

12.45 - 13.20

Zajęcia dydaktyczno-           - wyrównawcze

p. B.Kałużna

ŚRODA

12.45 - 13.20

ŚRODA

10.50 - 13.50

Zajęcia z logopedą

p. M. Kadrzyńska

PIĄTEK

11.50 - 14.20

PIĄTEK

7.45 - 10.45

Zajęcia z psychologiem

 

p. Dż. Gawron

 

PONIEDZIAŁEK

14.30 - 15.15

Zajęcia dydaktyczno-           - wyrównawcze

p. P.Chojnacka

PIĄTEK

12.45 - 13.30

CZWARTEK

12.45 - 14.20

Dodatkowe zajęcia z j. polskiego

ŚRODA

12.45 - 13.45

Dodatkowe zajęcia z j. polskiego

p. J.Jafra