1974 - wych. p. Zygmunt Ława

1.Buda Józef
2.Buda Zofia
3.Burdelak Danuta
4.Dzieran Barbara
5.Feliniak Teresa
6.Gajewska Elżbieta
7.Glib Ewa
8.Janaszczyk Mirosława
9.Janik Jerzy
10.Kamiński Bogumił
11.Kowalewski Andrzej
12.Łukaszewska Maria
13.Makówka Grażyna
14.Radka Elżbieta
15.Rzetecki Stanisław
16.Sęk Mirosław
17.Sowińska Teresa

 

1975 - wych. p. Zygmunt Ława

1.Banaszak Grażyna
2.Jasnowski Wojciech
3.Kasprzak Barbara
4.Kleśta Barbara
5.Kurdyk Daniel
6.Kurdyk Ireneusz
7.Leśniewski Lech
8.Rosiak Mirosław
9.Sęk Grażyna
10.Sęk Kazimierz
11.Sobczak Jan

1976 - wych. p. Zygmunt Ława

1.Błaszczyk Maria
2.Cytrowski Marek
3.Czerwińska Maria
4.Fret Barbara
5.Gajewski Bogumił
6.Grzelak Grzegorz
7.Izydorczyk Bożena
8.Krzemionka Andrzej
9.Michalak Halina
10.Połatyński Jan
11.Przybylak Elżbieta
12.Rosiak Irena
13.Tomczak Wiesława
14.Żuchowicz Wiesław

1977 - wych. p. Barbara Grzelak

1.Bakalarska Jolanta
2.Buda Zygmunt
3.Cytrowski Grzegorz
4.Feliniak Zbigniew
5.Gajewski Zygmunt
6.Jasiakiewicz Marian
7.Łagiewka Krzysztof
8.Ława Violetta
9.Piotrowski Marek
10.Połatyński Marian
11.Radka Bożena
12.Sobczak Leszek
13.Sowiński Adam
14.Szczupak Zofia
15.Wieczorek Jadwiga
16.Zięba Anna
17.Żuchowicz Ewa

1978 - wych. p. Agata Majcherek

1.Banaszak Bożena
2.Bugaj Violetta
3.Fibich Jolanta
4.Fornalczyk Jan
5.Gajewski Paweł
6.Grzelak Bogdan
7.Jakubowski Marek
8.Jaskuła Andrzej
9.Jurkiewicz Stefan
10.Kleśta Wiesław
11.Koralewska Danuta
12.Kula Andrzej
13.Kurzaj Magdalena
14.Maciejak Andrzej
15.Mankiewicz Jerzy
16.Michalak Jan
17.Przybylak Julian
18.Przygońska Krystyna
19.Rojek Kazimierz
20.Rosiak Grzegorz
21.Sobierajska Zofia
22.Witczak Stanisław

1979 - wych. p. Halina Michalak

1.Bartosik Anna
2.Glapa Grzegorz
3.Grzywacz Bożena
4.Jasnowski Szymon
5.Kałużny Adam
6.Koszela Marek
7.Kurzawa Grażyna
8.Maciaszek Dariusz
9.Majer Jadwiga
10.Majer Paweł
11.Przybylak Zenon
12.Rosiak Marek
13.Sowiński Zbigniew
14.Szczupak Barbara
15.Witczak Maria
16.Zięba Henryk

1980 - wych. p. Irena Jacuszczak

1.Buda Marek
2.Czaja Józef
3.Czekała Małgorzata
4.Fibich Elżbieta
5.Gromada Jan
6.Grzelak Agnieszka
7.Jacuszczak Marzena
8.Jasnowski Mieczysław
9.Jurkiewicz Marek
10.Kleśta Ewa
11.Kolęda Józef
12.Kończak Edward
13.Kubiak Urszula
14.Kubiś Mirosław
15.Makówka Andrzej
16.Mikolajczyk Karol
17.Urbaniak Elżbieta
18.Pawlaczyk Paweł
19.Piąstka Elżbieta
20.Pierwienis Ryszard
21.Przybylak Józef
22.Przygoński Krzysztof
23.Raźniewska Alina
24.Rosiak Małgorzata
25.Sobierajska Józefa
26.Sowiński Adam
27.Szymańska Mirosława
28.Witczak Maria

1981 - wych. p. Zygmunt Ława

1.Bekalarska Wiesława
2.Błaszczyk Adam
3.Bugaj Renata
4.Czaja Teresa
5.Danielewska Jolanta
6.Gajewska Dorota
7.Gajewska Małgorzata
8.Jasiakiewicz Dariusz
9.Jaskuła Jadwiga
10.Kaźmierczak Grażyna
11.Kubarski Mariusz
12.Ława Magdalena
13.Mikołajczyk Arleta
14.Połatyński Tadeusz
15.Rychlik Marek
16.Sobieraj Małgorzata
17.Sobierajska Barbara
18.Sowińska Danuta
19.Szczupak Helena
20.Walczak Jadwiga
21.Wasilewski Tomasz
22.Witczak Krystyna

1982 - wych. p. Agata Majcherek

1.Cytrowska Dorota
2.Czaja Arkadiusz
3.Danielewska Elżbieta
4.Feliniak Jan
5.Grzelak Bożena
6.Janik Krzysztof
7.Jasnowski Mariusz
8.Jurkiewicz Ewa
9.Karbowy Włodzimierz
10.Kleśta Grzegorz
11.Kończak Paweł
12.Koralewska Bożena
13.Knop Elżbieta
14.Kubiś Anna
15.Lewandowska Renata
16.Łukasik Violetta
17.Mularek Zdzisław
18.Nadolska Sabina
19.Olkowicz Irena
20.Orligóra Ewa
21.Piąstka Arkadiusz
22.Piotrowski Józef
23.Przybylski Robert
24.Rosiak Ewa
25.Rybicki Hieronim
26.Sobierajski Wojciech
27.Urbaniak Mirosław
28.Witczak Andrzej
29.Witczak Grażyna
30.Zięba Józef

Rok 1983 – wych. p. Irena Jacuszczak

1. Bekalarski Marek
2. Buda Anna
3. Ćwikliński Henryk
4. Danielewska Danuta
5. Danielewski Andrzej
6. Gajewski Jerzy
7. Gruszczyńska Renata
8. Grzybek Krzysztof
9. Grzywacz Jan
10. Jacuszczak Beata
11. Janaszczyk Dorota
12. Jasiakiewicz Wiesław
13. Kolęda Małgorzata
14. Kolęda Zbigniew
15. Kominiarczyk Małgorzata
16. Kubiak Elżbieta
17. Kurzawa Marzena
18. Maciejak Mirosław
19. Majcherek Dariusz
20. Michalak Danuta
21. Mikołajczyk Lilianna
22. Przygońska Mariola
23. Rosiak Bożena
24. Rychlik Tomasz
25. Sobieraj Anna
26. Sobierajska Renata
27. Sowińska Teresa
28. Sulej Jolanta
29. Szymański Zbigniew
30. Trzmielewski Andrzej
31. Wasilewski Andrzej

Rok – 1984 – wych. p. Ewa Stróż
1. Błaszczyk Tomasz
2. Buda Mirosława
3. Czerwińska Urszula
4. Ćwikliński Edward
5. Feliniak Jerzy
6. Górska Agata
7. Jurkiewicz Teresa
8. Karbowy Dariusz
9. Kleśta Justyna
10. Kończak Piotr
11. Kozłowska Elżbieta
12. Kubiak Teresa
13. Kupczyk Krzysztof
14. Łukasik Beata
15. Łukasik Dorota
16. Majdoszek Zbigniew
17. Orligóra Stanisława
18. Pawlaczyk Małgorzata
19. Sobieraj Jacek
20. Sobierajska Ewa
21. Świtaj Mariusz
22. Wasilewska Daniela
23. Wierczyński Henryk
24. Witczak Krzysztof
25. Włodarczyk Krzysztof

Rok 1985 – wych. p. Halina Michalak

1. Ciesiołkiewicz Mariola
2. Ciesiołkiewicz Violetta
3. Czaja Donata
4. Czekała Dorota
5. Feliniak Irena
6. Górska Teresa
7. Jasiakiewicz Anna
8. Jasiakiewicz Małgorzata
9. Kolenda Elżbieta
10. Kubarska Małgorzata
11. Kupczyk Marek
12. Mikołajczyk Marek
13. Orligóra Mieczysław
14. Pakuła Ilona
15. Panfil Magdalena
16. Raźniewska Renata
17. Rosiak Anna
18. Sobieraj Urszula
19. Trzmielewski Marek
20. Turalski Arkadiusz
21. Urbaniak Katarzyna
22. Witczak Mirosław
23. Zięba Barbara
24. Żukowska Beata

Rok 1986 – wych. p. Ewa Stróż

1. Buda Elżbieta
2. Czapla Małgorzata
3. Czekała Alina
4. Danielewska Ewa
5. Gruszczyńska Aneta
6. Gruszczyński Karol
7. Janaszczyk Marzena
8. Kończak Wojciech
9. Koralewska Violetta
10. Kubiak Józef
11. Leśniewski Zbigniew
12. Łukasik Krzysztof
13. Majdoszek Beata
14. Marczyński Maciej
15. Michalak Andrzej
16. Nowak Robert
17. Raźniewska Iwona
18. Rutecka Ewa
19. Rybicki Remigiusz
20. Sobiś Mariola
21. Sobiś Ryszard
22. Szczepaniak Tomasz
23. Trzmielewska Ewa
24. Wasilewski Janusz
25. Woźniak Krzysztof

Rok 1987 – wych. p. Halina Michalak

1. Biniek Dorota
2. Czaja Ilona
3. Jasnowska Anna
4. Kowalczyk Waldemar
5. Kurdyk Dariusz
6. Marciniak Edyta
7. Panfil Marcin
8. Pawlak Dariusz
9. Piąstka Agnieszka
10. Proch Zdzisław
11. Putiatycki Paweł
12. Rychlik Elżbieta
13. Sobierajska Jadwiga
14. Szczupak Dorota
15. Żukowski Grzegorz

Rok 1988 – wych. p. Irena Jacuszczak

1. Czekała Karol
2. Grzywacz Katarzyna
3. Jasiakiewicz Emil
4. Kasprzak Radosław
5. Kowalczyk Dorota
6. Maciejewska Jolanta
7. Marczyński Tomasz
8. Nowak Marcin
9. Ogrodowczyk Marek
10. Pakuła Zbigniew
11. Przygońska Halina
12. Przygoński Dariusz
13. Raźniewski Dariusz
14. Sobierajski Waldemar
15. Woźniak Jolanta

Rok 1989 – wych. p. Ewa Krauze

1. Bocian Dariusz
2. Czaja Anna
3. Feliniak Grzegorz
4. Granos Ireneusz
5. Jasiakiewicz Agnieszka
6. Jasiakiewicz Andrzej
7. Jasnowska Martyna
8. Jeske Małgorzata
9. Karolak Przemysław
10. Kowalewska Agnieszka
11. Kozłowski Mariusz
12. Kujawa Mariusz
13. Michalak Małgorzata
14. Michalak Tomasz
15. Nowak Marzena
16. Połatyński Grzegorz
17. Proch Zbigniew
18. Przybylska Karolina
19. Putiatycki Tomasz
20. Szczepaniak Mariola
21. Trzmielewski Paweł
22. Witczak Marzena

Rok 1990 – wych. p. Halina Michalak

1. Bocian Agnieszka
2. Dziórzyński Waldemar
3. Jasnowska Katarzyna
4. Karbowy Bogumił
5. Kasprzak Rozaneta
6. Kolenda Ireneusz
7. Kowalewska Katarzyna
8. Kurzawa Edyta
9. Kwaśniewski Marcin
10. Łukasik Małgorzata
11. Maciejewski Paweł
12. Majcherek Waldemar
13. Michalak Halina
14. Ogrodowczyk Robert
15. Ostasz Małgorzata
16. Owczarek Barbara
17. Przespolewska Małgorzata
18. Pściuk Dariusz
19. Szymanowska Dorota
20. Tomczyk Iwona
21. Turalska Ewelina
22. Wierczyński Wiesław
23. Witczak Agnieszka
24. Witczak Jacek
25. Włodarczyk Marek
26. Zielińska Aneta
27. Zieliński Mariusz
28. Zięba Dorota

Rok 1991 – wych. p. Halina Michalak

1. Biniek Iwona
2. Ciekot Joanna
3. Ciesiołkiewicz Katarzyna
4. Czaja Marcin
5. Dziórzyńska Dorota
6. Grzelak Halina
7. Grzybek Joanna
8. Kamińska Anna
9. Kurzawa Arkadiusz
10. Łukasik Beata
11. Łukasik Dorota
12. Ogrodowczyk Iwona
13. Proch Małgorzata
14. Przespolewski Dariusz
15. Przygońska Monika
16. Rosiak Grzegorz
17. Rosiak Paweł
18. Sęk Izabella
19. Sobczak Tomasz
20. Szczepaniak Karol
21. Szymańska Wioletta
22. Tomczyk Andrzej


Rok 1992 – wych. p. Danuta Kaczorowska

1. Bocian Mariusz
2. Gruszczyńska Edyta
3. Harżyńska Jolanta
4. Jeske Tomasz
5. Kasprzak Daniel
6. Kłyż Justyna
7. Kolenda Magdalena
8. Kowalczyk Wioletta
9. Kowalewski Wojciech
10. Krawczyk Joanna
11. Maćczak Przemysław
12. Nowak Agnieszka
13. Ogrodowczyk Katarzyna
14. Okupińska Aleksandra
15. Rosiak Marcin
16. Rychlik Paweł
17. Sobierajski Piotr
18. Szymanowski Adam
19. Tomczyk Radosław
20. Witczak Jacek
21. Witczak Małgorzata
22. Zięba Iwona

Rok 1993 – wych. p. Beata Jabłońska

1. Biały Sylwester
2. Biniek Karol
3. Ciekot Magdalena
4. Czekała Tomasz
5. Dzięcioł Daniel
6. Dziórzyński Janusz
7. Gołdyka Marzena
8. Jasiakiewicz Agata
9. Jasiakiewicz Tomasz
10. Kowalewski Marcin
11. Krawczyk Olga
12. Kurc Daniel
13. Łukasik Agnieszka
14. Marciniak Adrian
15. Michalak Wojciech
16. Mikołajczyk Emil
17. Nowak Mikołaj
18. Pawlak Agnieszka
19. Pichłacz Anna
20. Pichłacz Magdalena
21. Przespolewska Sylwia
22. Rojek Iwona
23. Rosiak Józef
24. Witczak Agnieszka

Rok 1994 – wych. p. Irena Jacuszczak

1. Czerwiński Piotr
2. Gołdyka Arkadiusz
3. Harżyńska Elżbieta
4. Janik Magdalena
5. Jasiakiewicz Janusz
6. Karolak Izabela
7. Klimczak Waldemar
8. Knop Agnieszka
9. Koralewski Maciej
10. Kurc Dawid
11. Leśniewski Paweł
12. Łukasik Anna
13. Łukasik Mariusz
14. Łukasik Wioletta
15. Łukaszewska Małgorzata
16. Maćczak Aneta
17. Majdoszek Tomasz
18. Mankiewicz Wiesław
19. Mikołajczyk Grzegorz
20. Pichłacz Paweł
21. Pietrzak Krzysztof
22. Pściuk Wioletta
23. Rojek Karol
24. Rosiak Ewa
25. Siwek Paweł
26. Sobieraj Izabela
27. Szymczak Marcin
28. Trzmielewski Leszek
29. Witczak Aneta
30. Zielińska Magdalena

Rok 1995 – wych. p. Ewa Krauze

1. Białas Ewelina
2. Biały Michał
3. Biniek Katarzyna
4. Czerwińska Anna
5. Galoch Tomasz
6. Kamiński Karol
7. Kłyż Anna
8. Koralewska Renata
9. Kowalewska Dorota
10. Kowalewska Emilia
11. Kujawa Anna
12. Kwaśniewska Anna
13. Łukasik Monika
14. Łukaszewski Marcin
15. Marecka Sylwia
16. Michalak Krzysztof
17. Mikołajczyk Anna
18. Okupiński Radosław
19. Panfil Łukasz
20. Pawlak Arleta
21. Piasecki Adam
22. Przespolewski Marcin
23. Rosiak Karol
24. Sęk Jarosław
25. Turalski Marcin

Rok 1996 – wych. p. Alicja Kolenda

1. Białas Anna
2. Błaszczyk Łukasz
3. Brzychcy Aleksandra
4. Czerwińska Małgorzata
5. Dynia Bartosz
6. Dziórzyński Krystian
7. Glapa Agnieszka
8. Kamińska Justyna
9. Koralewska Małgorzata
10. Krawczyk Dorota
11. Kurzawa Małgorzata
12. Kustosz Agnieszka
13. Maćczak Anna
14. Marczyński Jakub
15. Michalak Anna
16. Ogrodowczyk Tomasz
17. Pańczyszyn Małgorzata
18. Pietrzak Katarzyna
19. Przygoński Krzysztof
20. Rojek Mariola
21. Siwek Bogumił
22. Siwek Waldemar
23. Sobczak Ewa
24. Staszewski Michał
25. Zieliński Andrzej

Rok 1997 – wych. p. Renata Kostrzewska

1. Boczek Karol
2. Czekała Katarzyna
3. Glapa Tomasz
4. Grzelak Marzena
5. Jaskuła Anna
6. Jeske Paweł
7. Kamińska Marzena
8. Kasprzak Aleksandra
9. Koralewska Agnieszka
10. Koralewski Krzysztof
11. Korczyński Piotr
12. Kowalczyk Marcin
13. Kowalewska Bernadeta
14. Kozłowski Janusz
15. Krawczyk Janusz
16. Łukasik Emil
17. Maciaszczyk Piotr
18. Marecki Marcin
19. Michalak Mariusz
20. Pietrzak Justyna
21. Pietrzak Kamila
22. Rojek Arkadiusz
23. Rosiak Arkadiusz
24. Sęk Adrian
25. Szczepaniak Anna
26. Targowski Michał

Rok 1998 – wych. p. Halina Michalak

1. Dura Rafał
2. Dziórzyńska Jolanta
3. Jasnowska Daria
4. Kaczmarzyński Leszek
5. Krawczyk Tomasz
6. Łukasik Adrian
7. Łukasik Paweł
8. Łukaszewski Łukasz
9. Marendziak Tomasz
10. Matczak Krzysztof
11. Okupińska Agnieszka
12. Orligóra Adrian
13. Przespolewska Emilia
14. Przybylak Andrzej
15. Rosiak Krzysztof
16. Siwek Zbigniew
17. Smura Marzena
18. Staszewski Mateusz
19. Szewczyk Karol
20. Szmajda Jolanta

Rok 1999 – wych. p. Danuta Kaczorowska

1. Antczak Krystian
2. Antczak Przemysław
3. Banaszak Agnieszka
4. Banaszak Marcin
5. Białas Karolina
6. Czerwiński Paweł
7. Dynia Krzysztof
8. Gajewski Mariusz
9. Glapa Arleta
10. Gołdyka Mirosław
11. Grzybek Andrzej
12. Izydorczyk Anita
13. Izydorczyk Karolina
14. Jasiakiewicz Iwona
15. Kaczmarzyński Maciej
16. Kowalewska Magdalena
17. Krauze Dominik
18. Krawczyk Ireneusz
19. Kurdyk Marcin
20. Łukasik Ewelina
21. Maciaszczyk Łukasz
22. Marecki Łukasz
23. Marendziak Marcin
24. Mikołajczyk Marek
25. Pietrzak Wojciech
26. Rojek Krystian
27. Rzetecki Dawid
28. Szymczak Łukasz
29. Zawada Magdalena

Rok 1999 – wych.p. Alicja Kolenda

1. Antczak Piotr
2. Gajewski Rafał
3. Gołdyka Dariusz
4. Jakubowska Jolanta
5. Korczyńska Karolina
6. Leśniewski Adrian
7. Maćczak Wioletta
8. Michalak Jolanta
9. Mikołajczyk Anna
10. Przybylak Barbara
11. Przybylak Karolina
12. Siwek Jolanta
13. Smoliński Adrian
14. Szewczyk Piotr
15. Zawada Michał
16. Zieliński Mateusz

Rok 2000- wych. p. Barbara Kałużna

1. Dynia Szymon
2. Glapa Anna
3. Izydorczyk Emil
4. Kaczmarzyńska Ewa
5. Kurdyk Nina
6. Leśniewska Sylwia
7. Majdoszek Arkadiusz
8. Pańczyszyn Piotr
9. Pawlak Anna
10. Pawłowski Mieczysław
11. Piąstka Anna
12. Targowska Marta
13. Wierczyńska Ewa
14. Zielińska Dorota

Rok 2000 – wych. p. Beata Jabłońska

1. Banaszak Michał
2. Binkowski Daniel
3. Gajewski Marek
4. Grześkiewicz Marcin
5. Kaczmarzyński Dominik
6. Kamiński Krzysztof
7. Kowalczyk Sylwester
8. Krauze Sebastian
9. Krawczyk Julia
10. Krawczyk Katarzyna
11. Kustosz Jarosław
12. Leśniewski Tomasz
13. Maciaszczyk Agnieszka
14. Marendziak Karolina
15. Pawlak Robert
16. Piąstka Marcin
17. Pietrzak Dariusz
18. Pietrzak Kornelia
19. Pietrzak Krzysztof
20. Przybylak Zdzisława
21. Siwek Marta
22. Sobieraj Sylwia
23. Szmajda Marcin

Rok 2001 – wych. p. Renata Kostrzewska

1. Aleksandrowicz Marlena
2. Antczak Anna
3. Binkowski Sławomir
4. Glapa Piotr
5. Gołdyka Anna
6. Gruszczyńska Dorota
7. Jakubowska Małgorzata
8. Kałużna Joanna
9. Kubacka Justyna
10. Kubacka Monika
11. Kurzawa Ireneusz
12. Kwiatkowski Bartłomiej
13. Łukasik Błażej
14. Łukasik Tomasz
15. Makówka Natalia
16. Pawlaczyk Michał
17. Pawlak Marcin
18. Pawlicka Anna
19. Pietrzak Jan
20. Przybylak Agata
21. Pściuk Justyna
22. Stasiak Przemysław
23. Szczepaniak Jakub

Rok 2002 – wych. p. Alicja Kolenda

1. Błaszczyk Patrycja
2. Chołderna Agata
3. Furmańska Sylwia
4. Grzelak Monika
5. Janik Karolina
6. Jasnowska Irmina
7. Jasnowski Przemysław
8. Kamińska Ina
9. Kleśta Beata
10. Kominiarczyk Mariusz
11. Kujawa Joanna
12. Kwiatkowski Rafał
13. Łagiewka Dominika
14. Maciejak Zbigniew
15. Makówka Paulina
16. Ogrodowczyk Jarosław
17. Okoński Radosław
18. Pietrzak Małgorzata
19. Przygoński Daniel
20. Rojek Andżelika
21. Smoliński Artur
22. Sobczak Michał
23. Stasiak Waldemar

Rok 2003 – wych. p. Beata Jabłońska

1. Błaszczyk Rafał
2. Cieślak Paulina
3. Gołdyka Piotr
4. Kamiński Dawid
5. Kończak Marta
6. Koralewski Mariusz
7. Kozłowska Joanna
8. Linka Robert
9. Maćczak Justyna
10. Majer Agata
11. Makówka Mateusz
12. Okońska Anna
13. Pietrzak Jacek
14. Przespolewski Piotr
15. Przybylak Sebastian
16. Smoliński Łukasz
17. Sobieraj Angelika
18. Sowiński Damian
19. Wojciechowska Karolina
20. Wojciechowska Marta

Rok 2004 – wych. p. Barbara Kałużna

1. Białas Szymon
2. Cichomski Patryk
3. Furmański Łukasz
4. Gajewski Łukasz
5. Glapa Mateusz
6. Glapiński Mikołaj
7. Grzelak Sylwia
8. Karbowy Arkadiusz
9. Kolenda Katarzyna
10. Kominiarczyk Dawid
11. Łagiewka Patryk
12. Majer Olga
13. Michalak Adam
14. Mikołajczyk Paulina
15. Pawlaczyk Magdalena
16. Pietrzak Stanisław
17. Przespolewski Przemysław
18. Przybylak Dawid
19. Rychlik Alina
20. Stępniak Michał
21. Szafarz Agnieszka
22. Zięba Magdalena


Rok 2005 – wych.p. Alicja Kolenda

1. Ambroziak Daria
2. Boczek Łukasz
3. Chrzuszcz Jarosław
4. Grzelak Aleksandra
5. Izydorczyk Kryspina
6. Kamiński Emilian
7. Kasprzak Bernard
8. Kończak Weronika
9. Linka Damian
10. Marciniak Marta
11. Mikołajczyk Kinga
12. Pawlicka Alicja
13. Przybylak Beata
14. Przygoński Jan
15. Rojek Dawid
16. Rojek Michał
17. Rzetecki Bartosz
18. Sowiński Dariusz
19. Świtaj Aneta
20. Wojciechowska Patrycja
21. Zawada Bartosz

Rok 2006 – wych. p. Beata Jabłońska

1. Ambroziak Arlena
2. Antczak Marlena
3. Cieślak Nikola
4. Gołdyka Sylwester
5. Kolenda Arkadiusz
6. Kozłowski Robert
7. Przygońska Katarzyna
8. Sulikowski Krystian
9. Wojciechowska Angelika

Rok 2007 – wych. p. Barbara Kałużna

1. Dynia Barbara
2. Glapa Sylwia
3. Glapiński Jacek
4. Grzelak Agnieszka
5. Kończak Szymon
6. Leśniewski Kamil
7. Linka Łukasz
8. Okoński Tomasz
9. Przygońska Oliwia
10. Przygoński Dominik
11. Świtaj Joanna
12. Wasilewska Angelika
13. Wojciechowska Karolina
14. Wojciechowski Michał

Rok 2008 – wych. p. Alicja Kolenda

1. Cieślak Łukasz
2. Filipiak Marcin
3. Gruszczyński Dawid
4. Grzelak Anna
5. Jakubowski Michał
6. Kamińska Marta
7. Karbowy Tomasz
8. Kleśta Izabela
9. Łagiewka Kinga
10. Marciniak Szymon
11. Ogrodowczyk Nikola
12. Pietraszek Krzysztof
13. Przybylak Marcin
14. Rychlik Sylwia
15. Szady Eryk
16. Wasilewski Mateusz
17. Zielińska Renata
18. Zięba Simona

 

Rok 2009 – wych. p. Beata Jabłońska

1. Banaszak Kamila
2. Błaszczyk Daniel
3. Chrzuszcz Adam
4. Czekała Patrycja
5. Gruszczyński Szymon
6. Jasiakiewicz Marzena
7. Konciak Mateusz
8. Kujawa Magdalena
9. Mikołajczyk Rafał
10. Orligóra Karol
11. Szady Dominik

Rok 2010 - wych. p. Justyna Jońska
1. Filipiak Dawid
2. Krawczyk Ksymena
3. Piąstka Paulina
4. Pietraszek Dawid
5. Sobieraj Dawid
 
Rok 2011 - wych. p. Wiesława Kustosz
1. Czekała Kinga
2. Gruszczyńska Marlena
3. Karbowa Marlena
4. Kolenda Konrad
5. Konciak Łukasz
6. Krawczyk Kacper
7. Kurzawa Tobiasz
8. Linka Marcin
9. Makówka Marlena
10. Michalak Paweł
11. Ogrodowczyk Michał
12. Pawłowski Adrian
13. Przybylak Agnieszka
14. Szczepaniak Daria
15. Taranowicz Dominika
16. Wierczyńska Klaudia
 
Rok 2012 - wych. p. Barbara Kałużna
1. Cichomski Krystian
2. Jasiakiewicz Aleksandra
3. Kaczmarek Patrycja
4. Kwietniewski Tomasz
5. Majer Bartosz
6. Tomczyk Przemysław Hubert
7. Trzmielewska Natalia Dominika
 
Rok 2013 - wych. p. Justyna Jońska
1. Chojnacka Marlena
2. Dzikowska Natalia
3. Dziórzyński Mateusz
4. Filipiak Monika
5. Grzelak Wiktor
6. Jasiakiewicz Klaudia
7. Karbowa Ewelina
8. Kolenda Patrycja
9. Kołata Szymon
10. Kończak Monika
11. Krawczyk Radosław
12. Krawczyk Szymon
13. Marciniak Gabriela
14. Przybylak Magdalena
15. Sowińska Natalia
16. Sulej Jakub
17. Wasilewski Patryk
18. Wierczyńska Nikola
 
Rok 2014 - wych. p. Beata Jabłońska
1. Kwietniewski Kamil
2. Ogrodowczyk Błażej
3. Pietraszek Marcin
4. Rosiak Maciej
5. Troczyńska Nikola
6. Tubacka Julia
7. Zięba Natalia
 
Rok 2015 - wych. p. Wiesława Kustosz
1. Kołata  Adrian
2. Łożyński  Bartosz
3. Marciniak  Patryk
4. Olszak Piotr
5. Sowińska Kinga
6. Szczepaniak  Aleksandra
7. Włodarczyk Nikola
 
Rok  2016 - p. Barbara Kałużna
1.    Bekalarska  Justyna
2.    Czekała  Weronika
3.    Grzelak  Ida
4.    Iwaniak  Kinga
5.    Jesiołowska  Kinga
6.    Kałużny  Damian
7.    Marciniak  Kacper
8.    Amelia  Nowak